Vill du vara med och skapa regionens kanske största logistikförändring sedan järnvägen kom till regionen?

 

Vår förstudie om logistikcentrum och terminal i Ljusdal är klar! Läs projektredovisningen och projektrapporten.

Bilof – bättre lönsamhet för skogsråvaror!

Bakgrunden till vår förening grundar sig i ett projekt som Ljusdals Kommuns näringslivspolitiska stiftelse; Närljus med stöd av Tillväxtverket genomförde 2009 – 2010. Syftet var att skapa tillväxt och sysselsättning av den skogsråvara som finns i området, skapa affärskontakter via nätverk- och marknadskontakter samt utveckla ett kunskaps och kompetenscenter.

Vem kan dra nytta av nätverket?
Alla med intresse och/eller verksamhet inom energibaserade verksamheter, från småbrukaren med igenväxta täktkanter till stora skogsbolag med 1000-tals ha. Alla med idéer och/eller verksamheter som har anknytning till logistikfrågor på järn- eller gummihjul.

Flera företag har varit med under resans gång och nu har en grupp från skogsbolag, energiföretag, logistikföretag och entreprenörer startat en ekonomisk förening som kan samordna medlemmars intressen.

Många enskilda och företag har idéer och tillsammans med andra kan fantastiska möjligheter utvecklas i grupper med människor med liknande intressen. Affärer, seminarier, utbildningar och studiebesök mellan föreningens medlemmar.

Välkommen att utvecklas tillsammans med oss!

Go to Top