För dig som är skogsägare, verksam i logistikföretag, medlem i Bilof eller generellt vill veta mer om vårt arbete – reservera torsdag 28 februari från kl 18:00, Järnvägs Ljusdal.

Terminal i Ljusdal – ger mervärden för skogsägarna!
Biobränsle från skogen har blivit en viktig del i de stora energi- och fjärrvärmeproducenternas försörjning av energiråvara. Det handlar om stora volymer och långsiktiga avtal. Bilof, med stark förankring i Ljusdalsområdet, har bildats för att öka möjligheterna att ta tillvara de nya affärsmöjligheter som nu skapas för skogsägare, entreprenörer m fl.
En central fråga är att skapa en rationell hantering – från skogen till pannan. Här ingår en kostnadseffektiv terminal för lagring, bearbetning och omlastning från lastbil till tåg som en grundförutsättning. En rationell logistiklösning ger möjligheter till bättre priser och en större och mer stabil marknad.
En terminal för biobränsle innebär en förhållandevis hög investeringskostnad och därför är det nödvändigt att den också hanterar rundvirke, sågade trävaror m m från merparten av aktörerna i regionen. För enskilda skogsägare och hela skogsnäringen skulle en sådan lösning ge nya affärsmöjligheter, inte bara för biobränsle utan även för massaved och timmer.
Det projekt som Bilof under hösten 2012 fick stöd från Region Gävleborg och Ljusdals kommun för att driva har som syfte att klargöra förutsättningarna för bygga och driva en rationell terminal, dvs vilka som skulle vilja använda terminalen, hur stora volymer det handlar om, hur marknaden för biobränsle utvecklas, vad det skulle kosta att bygga och driva terminalen m m.
Resultaten hittills – som ser lovande ut – presenteras närmare vid mötet 28 februari. Varmt välkommen att ta del av dessa!

PROGRAM:

18:00 – 19:00

Kom och ät en bit mat, träffa oss i styrelsen, mingla med andra. Var och en betalar käket själv.

19:00 – 20:30

Bilof informerar om terminalgruppens framgångar och lite annat intressant om läget i bioenergi- och logistikläget i regionen.

20:30 – 20:45

Bilof bjuder alla deltagare på fika.

20:45

Alla medlemmar kallas till föreningens andra föreningsstämma.        

Även icke medlemmar som är intresserade är välkommen att lyssna vid vår stämma.

Årsmötesförhandlingar enligt stadgarna.