Till Bilofs medlemmar.

Vår förening har nu funnits i två år och en hel del har hänt under den tiden även om vi hoppats på att många saker skulle gå lättare att genomföra.

Ambitionen har hela tiden varit och är att föreningen ska vara ett forum för medlemmar med intresse och/eller verksamhet inom logistik- och biobränslebranscher.

En del vad som skett under året finner ni i Verksamhetsberättelsen i bifogad fil, men utöver detta har vi haft många telefonsamtal, möten med aktörer och

tjänstemän hos kommuner och på länsnivå för att lobba vår verksamhets viktigaste fråga – den att få till bra möjligheter att leverera biobränslen upp till

30-40 mil från regionen med hjälp av lastning på en terminal för transport på järnväg.

Vi kommer att delta i Landsbygdsriksdag i Sandviken den 16-18 maj för att försöka påverka partiledare i rikspolitiken och andra politiker för att visa

hur viktigt det är för vår region med arbetstillfällen och för Mälardalen och Stockholmsområdet med inhemska bränsleleveranser och för vår miljö.

Vi är nu framme vid vår tredje årsstämma

Ni kallas till ordinarie årsstämma fredag 11 april kl. 15.00 på Hembygdsgården Ljusdal.

Bilof bjuder på kaffe och smörgås 15.45

Kl. 16.00 Sveaskogs logistikchef Anders Järlesjö som är sammankallande i den grupp av skogsägare som tillsammans Ljusdals kommun är drivande för att få till

en terminallösning är inbjuden till att berätta om deras arbete och om planerna på Böle som alternativ plats.

Kl. ca 16.45 Bo Grankvist som driver Kvarnmon AB, ett företag i Jämtland med omnejd som bedriver skogsvård, flisning, leveranser till värmeverk mm.

Ni kan läsa mer om företaget på kvarnmon.net. Bo kommer och berättar om företagets resa under några år med lyckade och mindre lyckade framgångar.

Två intressanta ämnen som ni inte bör missa.

När klockan är 18.00 slår vi igen butiken för dagen och gör helg.

Vi ser fram mot ett år med nya framgångar.

Välkommen!

Styrelsen