Bilof för skogsägare

Terminal i Ljusdal – ger mervärden för skogsägarna!

Biobränsle från skogen har blivit en viktig del i de stora energi- och fjärrvärmeproducenternas försörjning av energiråvara. Det handlar om stora volymer och långsiktiga avtal. Bilof, med stark förankring i Ljusdalsområdet, har bildats för att öka möjligheterna att ta tillvara de nya affärsmöjligheter som nu skapas för skogsägare, entreprenörer m fl. En central fråga är att skapa en rationell hantering – från skogen till pannan. Här ingår en kostnadseffektiv terminal för lagring, bearbetning och omlastning från lastbil till tåg som en grundförutsättning. En rationell logistiklösning ger möjligheter till bättre priser och en större och mer stabil marknad. En terminal för biobränsle innebär en förhållandevis hög investeringskostnad och därför är det nödvändigt att den också hanterar rundvirke, sågade trävaror m m från merparten av aktörerna i regionen. För enskilda skogsägare och hela skogsnäringen skulle en sådan lösning ge nya affärsmöjligheter, inte bara för biobränsle utan även för massaved och timmer. Det projekt som Bilof under hösten 2012 fick stöd från Region Gävleborg och Ljusdals kommun för att driva har som syfte att klargöra förutsättningarna för bygga och driva en rationell terminal, dvs vilka som skulle vilja använda terminalen, hur stora volymer det handlar om, hur marknaden för biobränsle utvecklas, vad det skulle kosta att bygga och driva terminalen.

Välkommen att engagera dig ihop med oss och bidra till den största logistikförändringen sedan järnvägen kom till regionen!

Go to Top