Vem bör vara medlem i Bilof?

Medlemmar är företag som arbetar med skogsråvara för energi, timmer eller massaved. Logistikföretag med produkter eller tjänster för transport av skogsråvara på landsväg eller järnväg. Relaterade myndigheter och branschorganisationer. Privata skogsägare och skogsbolag som vill ha större utväxling av sitt skogsinnehav.

Ladda hem ansökan om medlemskap.

När du skrivit ut blanketten fyller du i och undertecknar den. Posta den till:

Bilof
c/o Närljus
Åkerstagatan 2D,
827 30 Ljusdal

Du kan även lämna den på NärLjus kontor.

Go to Top