Vi är Bilof! Är du?

Vi är en ekonomisk förening som sammanför stora som små skogsägare med skogsentreprenadföretag, logistikföretag, energiföretag, massa- och sågverksindustri samt relaterade myndigheter och branschorganisationer. Vår gemensamma drivkraft är att vi vill skapa regional tillväxt för de som på ett eller annat sätt arbetar med skogen som råvara.

Föreningen är bildad av och drivs av företagare inom branschen!

Ladda hem presentationsmaterial.
Se våra stadgar.

Kontakta vår ordförande; Carl-Eric Lindquist för mer information!

Tel: 070-652 64 70

E-post: carl-eric.lindquist@neova.se

Go to Top