Bilof höll den 6 december ett informationsmöte för befintliga och potentiella medlemmar, kommunpolitiker och tjänstemän. Nära 30 personer dök upp och fick lyssna till ordf. Carl-Eric Lindquist som kort redogjorde för föreningens historik och framtida fokus.

Peter Lidehäll som, efter stöd från Region Gävleborg och Ljusdals Kommun, anlitats av Bilof för att genomföra förstudien kring utbud och efterfrågan av regionens skogsbränslen samt kapacitet för transporter på järnvägen, presenterade sig. (Läs mer om Peter Lidehäll här!) Förstudien kommer i huvudsak att göras genom intervjuer med skogsägare och skogsbolag, energibolag inom 5h omkrets, tågoperatörer, intresseorganisationer och berörda myndigheter.

Därefter fick vi lyssna till flera viktiga erfarenheter från Tomas Larsson, Wasaåkarn AB som redan idag bedriver terminalverksamhet i Mora och Stockaryd. Han hade en positiv syn på Bilof och en framtida terminal i regionen. Han tyckte Bilof satt fingret på rätt saker när det gäller utmaningen att få konkurrerande aktörer att välja ett och samma terminalområde för att minska sina kostnader samt att redan ha långsiktiga kontrakt för leveranser till värmeverk klara innan terminalen börjar byggas.

Bilofs förstudie beräknas vara sammanfattad under mars 2013.