Nog med visioner - dags att sätta mål!

Norra Hälsingland är ett skafferi med skogsråvara. Vår geografiska placering ”fem tågtimmar” från Mälardalen där energibolagen bygger ut befintliga och bygger nya värmepannor för att klara av regeringens fastslagna klimatmål, ger oss ”En fantastisk möjlighet”.

BILOF:s enskilt största fokusprojekt är att arbeta för en ny terminal i Ljusdals kommun. En terminal som inte bara hanterar den befintliga omlastning av rundvirke som redan bedrivs i centrala Ljusdal, utan en terminal även för skogsbränsle där flera aktörer i samverkan förbättrar sin lönsamhet och skapar nya intäkter och arbetstillfällen.

Välkommen att bli medlem hos oss och att skapa regionens kanske största logistikförändring sedan järnvägen kom till regionen!

Go to Top